TERMENE ȘI CONDIȚII YOGACITY.RO

PRELUCRAREA DATELOR

Date cu caracter personal sunt informatii referitoare la o persoana fizica care poate fi identificata, direct sau indirect.

Prelucrarea inseamna operatiuni cum sunt: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.

CE FEL DE DATE PERSONALE COLECTEAZĂ YOGA CITY?

Yoga City poate colecta următoarele date personale ale utilizatorilor paginii web www.yogacity.ro sau a vizitatorilor evenimentelor Yoga City, prin intermediul formularelor corespunzătoare: nume, adresă de e-mail, număr de telefon.

De asemenea, Yoga City colectează toate informațiile privind navigarea pe SITE și privind interacțiunea cu Yoga City.

ÎN CE SCOP PROCESAM DATELE PERSONALE?

Datele personale ale persoanei interesate sunt procesate în următoarele scopuri, după caz:

- Gestionarea și trimiterea de date privind evenimentele Yoga City, cu ultimele noutăți și informații personalizate, prin intermediul adresei de e-mail sau SMS-urilor.

- Analiza comportamentului vizitatorilor Yoga City pe SITE și privind interacțiunea cu Yoga City pentru a oferi informatii de interes intr-un mod relevant.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE?

Yoga City păstrează datele personale numai în timpul perioadei rezonabil necesare, ținând cont de necesitatea răspunderii la întrebările care se adresează sau a rezolvării problemelor, realizarea de îmbunătățiri, activarea serviciilor și îndeplinirea tuturor cerințelor legislației aplicabile.

CE NE DĂ DREPTUL SĂ PROCESAM DATELE?

Yoga City dispune de consimțământ, ca temei legal pentru a putea procesa datele personale.

CĂROR DESTINATARI LE PUTEM COMUNICA DATELE?

Administrații și organisme publice, în cazul în care acestea le solicită, în conformitate cu normele fiscale, de protecție a muncii, de siguranță socială sau cu oricare alte reglementări aplicabile.

Yoga City nu vinde în niciun caz terților datele pe care le colectează.

CUM PROTEJEAZĂ YOGA CITY DATELE PERSONALE?

Datele colectate de Yoga City sunt stocate pe platforma Mailchimp, platformă care îndeplinește cerințele GDPR și utilizează tehnici de securitate a informației, precum firewall-uri, proceduri de control al accesului și mecanisme criptografice, toate acestea cu obiectivul de a evita accesul neautorizat la date și pentru a garanta confidențialitate acestora.

CARE ÎȚI SUNT DREPTURILE ȘI CUM POT FI EXERCITATE?

Dreptul la informare - dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate de Yoga City, conform celor prevazute în prezentul document;

Dreptul de acces - poate solicita și obține confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către Yoga City, iar în caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea. La cerere, Yoga City eliberează și o copie a datelor cu caracter personal prelucrat, pe mail.

Dreptul la rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și completarea celor incomplete;

Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – în cazul retragerii consimțământului se poate obține ștergerea datelor cu caracter personal. Urmare a unei astfel de solicitări, Yoga City poate să șteargă datele.

Dreptul la restricționarea prelucrării – în cazul în care nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restricționarea

Dreptul de opoziție – se poate opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrarilor de date.

Dreptul la portabilitatea datelor - poate primi datele cu caracter personal, într-un format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.

Dreptul de a depune plângere - poate depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Yoga City la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului are efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii râmânând în continuare valabilă;

Se pot exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise sub forma unui e-mail la Yoga City, pe adresa de e-mail hello@yogacity.ro.

Se informează persoanele interesate că Yoga City a desemnat un delegat pentru protecția datelor pe care îl pot aborda pentru orice chestiune referitoare la procesarea datelor lor personale. Persoanele interesate pot contacta delegatul pentru protecția datelor prin intermediul adresei de e-mail hello@yogacity.ro.